• 7. december / Solid Værdiskabelse

    Danske Arkitektvirksomheder har netop udgivet Arkitekt – Dokumentér din Værdiskabelse om optimering og dokumentering af de sociale, miljømæssige og økonomiske værdier, arkitektur skaber for bygherrer, brugere og samfund.

    Kvaliteten af vores omgivelser har markante effekter på trivsel og sundhed, læring og fremdrift, motivation og produktivitet, tryghed og social sammenhængskraft. Ikke mindst kan materialer og konstruktioner designes, så ressourceforbrug og klimapåvirkninger halveres.

    ZESO er udvalgt som case under BIM og Byggeøkonomisk modellering. Vi oplever netop, at vores metode styrker både proces og resultat – se mere HÉR !