• 23. juni / Sammen kan vi mere

    Også internationalt har man blik for, hvilken værdi et stærkt læringsmiljø har for udviklingen af et bæredygtigt samfund.

    ZESO gav sit bud på, hvordan arkitektur er ramme for involvering og den tidlige tillid til kinesisk delegation af børnehaveledere.

    Vi ser frem til at bidrage til læringsmiljøer, som vækker børns nysgerrighed og mod, i et land i rivende udvikling!