• 5. marts / Pool and Share

    Under overskriften Pool Global Resources – Share Chengdu Opportunities var ZESO repræsenteret på 2019 Chengdu TOD Business Development Conference.

    Segmentleder CONNECTIVITY og Partner Kelly A. Nelson talte om, hvordan transport og forbindelser understøtter en bæredygtig byudvikling. Med kontor i Chengdu har ZESO dyb indsigt i Kinas aktuelle situation og knytter den til en skandinavisk designtilgang.