• 6. august / Nyt boligprojekt til Bagsværd Bypark

    ZESO Architects tegner nyt boligprojekt til Bagsværd Bypark.

    De nye boliger på Laurentsvej placerer sig i landskabet som en central del af den nye helhedsplan for Bagsværd Bypark. Projektet indarbejdes som del at den overordnede strategi for området med visionen om at skabe en ny, tæt og levende bydel med stor va­riation og en målsætning om en grøn og sund bydel midt i Bagsværd.

    Boligerne opføres som en blanding af rækkehuse og lejligheder med boliger i varierende størrelse der tilsammen vil være med til, at skabe diversitet og mangfoldighed i det nye boligområde. Bebyggelsen består af i alt 42 boliger der fordeler sig på 8 rækkehuse 34 etageboliger.

    Projektet udarbejdes i samarbejde med BOGL og Sophienberg Gruppen A/S