• 16. januar / Ny blandet bydel

    Carlsberg transformeres netop nu fra markant industriområde til ny bydel med en unik kulturhistorisk identitet. Stedet er rundet af nysgerrighed for samfund, viden og kultur med en stærk tilknytning til både København som den resterende verden.

    ZESO udformer en bebyggelse med det oprindelige bryggeri som nabo. Brygmester Hus med bolig, erhverv og daginstitution forholder sig til det fredede industrianlæg og sætter det ind i en ny kontekst, hvor et nutidigt, blandet bykvarter tager farve af en fortid, der allerede havde et ben i fremtiden.

    Oplev projektet HÉR