• 9. januar / Læring i mødet

    Også internationalt har man blik for, hvilken værdi viden og uddannelse har for udviklingen af et bæredygtigt samfund. Panzhihua i Kina oprindeligt anlagt til minedrift skal nu udvikles til et attraktivt sted via stærke og nytænkende læringsmiljøer.

    Mødet mellem nordiske, pædagogiske værdier om det små i det store og de bjergrige egne med subtropisk klima har udmøntet sig i en børnehave, hvor mødet mellem bygning, bevægelse og natur skaber rammerne for leg, der stimulerer børns nysgerrighed.

    Se mere om projektet HÉR.