• 3. oktober / Kina på kanten

    Kina udvikles i en hastighed og størrelsesorden, som kan være svær at begribe. Tyngde kan også opstå i mindre målestok, hvor fx velfærdssamfundet har vist sin styrke gennem generationer. ZESO Partner og Segmentleder for Aviation, Kelly Andrew Nelson, har netop forelæst for vores partner SCUTAD, Architectural Design and Research Institute of South China University of Technology, om Scandinavian Modernism in Denmark – viewed through the development of Copenhagen Airport med efterfølgende debat om forskellen mellem danske og kinesiske byer.

    Det handler om altid at stille skarpt på den sociale dimension – fra udvikling af omfattende lufthavnsprojekter til boligbyggeri. Vi ser frem til at vise, hvordan denne tilgang får form i vores nyeste samarbejdsprojekt med SCUTAD!