• 6. september / Forskningsvirksomhed

    ZESO etablerer sig som forskningsvirksomhed med en netop igangsat ErhvervsPhD.

    Med Arkitektur og demens – fremtidssikrede modeller for plejebyggeri skaber Arkitekt MAA Louise Dedenroth Høj ny viden, der møder nye behov indenfor demensområdet. ErhvervsPhD.’en er et samarbejde mellem Innovationsfonden, KADK og ZESO og er forankret i ZESO CARE med Partner Pia Wiberg som ansvarlig. Segmentet viser vejen for en ny tilgang til ældreområdet, som flytter både individ og samfund.

    Se mere om forskningsprojektet HÉR