• 2. november / Første boliger afleveret!

    Efter genopbygning fra sokkel efter nutidens krav er de første boliger nu afleveret til beboerne, og en ny epoke i Skoleparken er startet. 36 boliger afleveret og 241 udestår, en del af dem er under opførelse nu og de øvrige forventes færdige inden for de næste 2 år.

    Læs mere om Skoleparken her