• 15. oktober / Fødevarebygning på KU Science

  Den Nye Fødevarebygning er en arkitektonisk markant bygning der indgår i det samlede campusanlæg på KU SCIENCE, Frederiksberg.

  Se beskrivelsen her i Danske Arks eksempelsamling, som er et vigtigt instrument til at vise omverdenen, hvordan god arkitektur bidrager på flere planer.

  Bygningen er i 2015 præmieret “for godt og smukt byggeri” – af Frederiksberg Kommune.

  Bygningen supplerer en eksisterende laboratoriebygning på 10.000 m2, og rummer forskningskontorer og mødefaciliteter samt laboratorier i en vis grad. En vellykket brugerproces – med udgangspunkt i i tæt dialog med brugerne fra Institut for Humanernæring og Institut for Fødevarevidenskab – har været medvirkende til at skabe en indre dynamisk rumlighed, der understøtter både de formelle og uformelle møder og vidensdeling mellem forskere og studerende.

  Arne Astrup, institutleder på Institut for idræt og Ernæring på Københavns Universitet, konstaterer tilfreds:
  Nu bevæger vi os rundt i huset til hinanden, i stedet for at ringe eller maile, som vi gjorde tidligere.

  ZESO har været involveret i samtlige kompetencer: Projekt- og projekteringsledelse, konceptudvikling og skitsering, programmering, projektering, udbudshåndtering og fagtilsyn.

  I projekteringen af Fødevarebygningen er der bevidst arbejdet med bæredygtighed og energioptimering, hvor den arkitektoniske udformning og energiforsyningen er udviklet som en symbiose mellem et passivkoncept og lavenergikoncept. Bygningen opfylder i dag energiklasse 2015 og er selvforsynende med varme. Solceller på bygningens tag producerer strøm og forsyner dermed bygningens varme- og kølesystemer med al den elektricitet, som er nødvendig til driften, og hele bygningens varme- og elforsyning til varmepumper er CO2 neutrale.

  Desuden er der interiørt i byggeriet arbejdet med bygningsintegreret kunst, hvor kunstneren Michael Mørck  i tæt samarbejde med arkitekt og brugere har designet udformningen på de indvendige vægge mod atrium.