• 2. februar / ZESO hjælper flygtning til videreuddannelse – efter vellykket praktik og ansættelse

  ”ZESO hjælper flygtning til videreuddannelse – efter vellykket praktikophold og ansættelse”

  En succeshistorie med den syriske flygtning, Ahmad, som nu starter på uddannelse til bygningskonstruktør, godt hjulpet på vej af 9 måneders fast tilknytning til ZESO Architects. Gensidigt værdiskabende for  begge parter! 

   

  ”Hyggeligt // Teamwork // Brilliant projects” ; er de tre stikord der kendetegner ansættelsen hos ZESO, i følge Ahmad Sardast

   

  Ahmad Sardast kommer fra Damaskus i Syrien. Ahmad har nu været knapt 2 ½ år i Danmark, hvor han i gennem mange år har haft bosiddende familie. Dels af denne omstændighed, dels af interesse og mulighed for at kunne videreuddanne sig og skabe sig en fremtid inden for sit fag, i interior design, ønskede den 27‐årige Ahmad at komme til Danmark, som han havde hørt godt om.

  Lige fra start har Ahmad, efter sin ankomst til Danmark, fået hjælp af Lyngby‐Tårbæk kommune mht. bolig, uddannelses‐ muligheder og jobpraktik. Alle er faktorer, som har fremmet Ahmads integration i det danske samfund. Særligt i gennem tilknytningen til VUC på Niels Brock og det kommunale sprogcenter har Ahmad fået danske bekendte ud over at have mødt andre med udenlandsk baggrund. Og han har, ikke mindst, tilegnet sig et grundlæggende kendskab til det danske sprog, så han nu forstår og taler dansk i et vist omfang.

  Ahmad har i 2016 gennemgået et 13 ugers praktikforløb hos Zeso Architects. Her har han bl.a. arbejdet digitalt med opbygning af 3D modeller i programmet Revit, som Ahmad har taget eksternt og internt kursus i, med støtte fra Lyngby Tårbæks kommunale Jobcenter. Her har virksomhedskonsulenten, Sol Yajaira Moure Pasero, i den grad været med til at stykke rammerne sammen for at Ahmads praktikperiode kunne fortsætte hos ZESO i en tidsbegrænset ansættelse som studentermedhjælp.

  Ahmad har således haft et godt udbytte af sit forløb hos ZESO, hvor han har lært 40 kolleger at kende – ud over at have tilegnet sig matematik og engelskkompetencer gennem VUC. Et flot 10‐tal i matematik og et 7‐tal i mundtlig engelsk er opnået indtil videre. Ahmad følger sideløbende danskkursus og glæder sig nu til at komme i gang med uddannelsen til bygningskonstruktør på KEA, Københavns Erhvervsakademi ‐ en professionsbachelor på 3½ år med start forår 2017.

   

  CEO, Torben Juul, Founding Partner, Kreativ direktør, Arkitekt MAA, ZESO Architects udtaler:

  ”ZESO glæder sig over at have kunnet hjælpe Ahmad til at få fodfæste på danske arbejdsmarked, som er nøglen til integration for indvandrere og flygtninge. Denne gode ´case´ er et godt eksempel på, hvordan man som virksomhed kan tage sit sociale ansvar på sig og samtidigt få en medarbejder med fremtidspotentiale tilknyttet tegnestuen. Når Ahmad har fået tilegnet sig konstruktørkompetencer, vil vi glæde os til at byde ham velkommen tilbage til ZESO”.

  Ahmad kommer er ud af en familie med eget møbelfirma. Ahmad har gennemgået fire års universitetsstudier i Interior Design fra IUST, et privat universitet i Syriens hovedstad. Da udviklingen pga. den anspændte og uafklarede politiske og militære situation i Syrien er gået i stå, med bl.a. voldsom inflation til følge, finder Ahmad mange flere muligheder for at udvikle sig professionelt og trives som menneske i Danmark end i sit moderland.

  I Danmark er Ahmad og hans lille familie nu velintegreret ‐ med lille datter i vuggestue og hustru, som er ved at lære dansk. Dog kan Ahmad ikke helt udelukke, at han en dag vender hjem til Syrien med sin familie, for at slutte sig til den oprindelige familie for at udvikle familieforetagendet og dermed bidrage til landets genoprejsning. Men Danmark har indtil nu været en god oplevelse – og fremtiden her tegner lys.

   

  Bonusinfo:

  ZESO Architects løser en række opgaver for såvel private som offentlige bygherrer, inden for især Renovering, By og Bolig, Erhverv, Aviation, Care og Læring, med stærke kompetencer og specialviden inden for hvert segment. Vi har opnået en bredde i størrelse og kompleksitet af opgavetyper, der spænder fra masterplanniveau og nybyggeri til omdannelse og gentænkning af eksisterende bygninger. ZESO løser opgaverne i seks segmenter, der udgør tegnestuens hovedfokusområder. Udviklingen af det enkelte segment og den daglige ledelse af hvert område varetages af tegnestuens segmentledere, og de seks ZESO‐segmenter er:

  Renovering – By & Bolig – Erhverv – Aviation – Care – Læring

  ZESO anvender ´High Five´ både som metode og kultur: De fem grundparametre: Funktionalitet, æstetik, bygbarhed, økonomi og bæredygtighed udgør i dag fundamentet i vores High Five metode, hvor vi sikrer, at alle fem parametre er i spil fra begyndelsen af en proces, til det færdige byggeri er taget i brug.