• 7. december / Digitalisering som drivkraft

    ZESO navigerer målrettet i en ny virkelighed, hvor digitalisering ændrer, hvordan vi fundamentalt tænker vores bygge- og samarbejdsprocesser!

    Adm. Direktør, Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen: Jeg præsenterede ZESO på en konference med offentlige som private bygherrer – der var begejstring for det overblik og økonomiske tryghed, man som totalrådgiver kan tilbyde. ZESOs fokus på at opdatere med et budgetoverblik for bygherren på ugentlig basis giver større mulighed for dialog på et oplyst grundlag og dermed også et mere retvisende overblik over konsekvenserne af designvalg. Det er et meget fint eksempel på, hvordan digitalisering og samkøring af software kan skabe bedre overblik i byggeriets meget komplicerede processer. 

    For ZESO handler det netop om merværdi for både kunde og samarbejdspartnere – se mere om ZESOs tilgang til digitalisering HÉR.