• 11. april / Det nationale Demensrum

    Ingen skal være alene med demens. Derfor har Demensalliancen igangsat en bevægelse, hvor vi samler nyeste viden og førende eksperter omkring den lokale demensindsats i landets kommuner. ZESOs Louise Dedenroth Høj præsenterede sit ErhvervsPhD projekt om Arkitektur og Demens og ZESOs arbejde med Demensrejseholdet for de kommuner, som ved, at det er nu, indsatsen skal ske.

    Med skønne Koldinghus som ramme satte vi sammen fokus på, hvordan de fysiske rammer understøtter de gode relationer, plejen og dermed en bedre livskvalitet i plejeboligen.

    Se mere om ZESOs ErhvervsPhD og bestil et besøg af Demensrejseholdet HÉR