• 7. november / Danish Architects Desclares

    Danske arkitektvirksomheder tilslutter sig netop nu en kollektiv hensigtserklæring om konkrete løsninger på klimakrisen og tab af biodiversitet – de to mest seriøse kriser i ny tid. Bygninger og konstruktioner spiller en stor rolle og udgør næsten 40 % af den energirelaterede CO2-udledning. Det kræver et paradigmeskift i vores adfærd og arbejdsgange.

    Udvikling sker kun via samarbejde – vi ser frem til at bidrage til en afgørende indsats.

    Se mere HÉR