• 4. september / Cirkulær Synergi

    Vi skal gentænke måden at bruge vores ressourcer og relationer på! ZESO stod bag seminar, som satte scenen for, hvordan vi favner globale vilkår og kobler dem til den byggetekniske kontekst.

    Oplagte oplæg fra Lene Espersen, Danske ARK, Gerti Axelsen, Lejerbo, Torben Modvig, Bonava, Kirsten Brosbøl, Folketinget og Simon Kjær Hansen, C40 giver god grund til at tro på en fælles bevægelse!

    TAK til alle jer, som deltog og ikke mindst for de spørgsmål, som er med til at skabe ny bevidsthed om både velkendte og ukendte verdener.