• 25. januar / Behov i Børnehøjde

    I barnets første leveår tilegner det sig alle grundbevægelser som at kravle, kaste og balancere. Denne tid udgør fundamentet for det enkelte barns motoriske udvikling og læringsparathed. Derfor skal det lille barns behov for at bruge sine sanser, udvikle sin motorik, udforske og være involveret afspejle sig i udformningen af vores daginstitutioner.

    Rammerne skal give plads til udfordringer og tryghed, så børnene kan turde at turde !

    Oplev  ZESOs projekter indenfor LEARNING