• 29. august / At høre til

    Hvordan skaber man de bedste omgivelser for mennesker med demens?

    Med ZESOs specialviden inden for demensindretning opgraderer vi fem plejehjem i Horsens Kommune, så de får en mere hjemlig atmosfære og dermed er mere egnede for beboere med demens. Vi har netop kickstartet processen, hvor plejehjemsledere med blik for sansernes betydning viste rundt og fortalte om deres drømme og ønsker til projektet.

    Kontakt Malene Holmsgaard, Segmentleder CARE, hvis jeres kommune også ser værdi i at gentænke rum for ældre.