• 7. maj / 16 nye ældreboliger i Vallensbæk

    Opførelsen af 16 nye ældreboliger i Vallensbæk er i fuld gang.

    Bebyggelsen udformes som en sammenbygget blokbebyggelse, som placeres nord for det eksisterende Pilehavehus. Det eksisterende Pilehavehus og den nye bebyggelse knyttes sammen af videreførelse af den centrale gangsti, der også forbinder de eksisterende bygninger. De to boligfløje indeholder hver 8 ældreboliger fordelt på tre forskellige typer lejligheder.  Boligfløjene er sammenbyggede omkring fællesfaciliteter, og fælles adgangsveje.

    Mellem eksisterende og nye bygninger opretholdes et grønt fællesareal. Facader udføres med blødstrøgne røde mursten, som forholder sig til udtrykket i det eksisterende Pilehavehus.