• 2. september / Spændende redesign af kontordomicil

    ZESO Architects er med til at redesigne og modernisere det eksisterende kontordomicil på Lautrupsgade nr. 13 og 15, som kommer til at indgå i et samlet mødecenter med varierende typer af kontorlejemål. For os er det vigtigt at prioritere renoveringer og vedligeholdelse for at forlænge eksisterende bygningers levetid, da det ud fra et bæredygtigt perspektiv naturligvis er at fortrække fremfor nybyggeri. Med de nye holdbare og bæredygtige løsninger som udføres, vil bygningen være en attraktiv ejendom mange år frem.

    Projektet vil have fokus på fleksibilitet og mangfoldighed, da bygningen fremover skal kunne rumme flere typer af lejere. Der vil i mødecenteret være multifunktionelle faciliteter og fælles områder, fx kantinekøkken, auditorium, udearealer og mødefaciliteter, til rådighed for at imødekomme forskellige lejernes ønsker og behov.

    Projektet udarbejdes i tæt samarbejde med JL Engineering og Newsec for PFA Ejendomme.