ZESO HIGH FIVE er vores holistiske arbejdsmetode, der er fundamentet for udvikling og realisering af alle projekter

high-five

Funktionalitet

Inddragende processer har afgørende indflydelse på kvaliteten af det liv, vi skaber rammerne for. Ved en nøje kortlægning af behov og ved at involvere interessenter opnår vi viden, som skaber stærkt ejerskab.

Bæredygtighed

Vi anskuer altid sociale-, kulturelle, ressource- og miljømæssige aspekter fra et helhedssyn. Vi har fokus på livscyklus og at skabe rammer for fællesskab og social interaktion mellem generationer og kulturer.

Økonomi

Fra første fase tager vi afsæt i at maksimere kvalitet og værdi ud fra det enkelte projekts økonomi. Tidligt i processen afdækkes rentabiliteten, så bygherrer og samarbejdspartnere foretager kvalificerede prioriteringer.

Æstetik

Vores nordiske arkitektursyn og praksis bygger på udvikling og realisering af originale arkitektoniske koncepter. Funktionalitet, samspil med omgivelser, optimal udnyttelse af dagslys og bevidst materiale­valg er afgørende parametre.

Bygbarhed

Fra de indledende skitser har vi fokus på, hvordan arkitekturen bedst realiseres via konstruktive principper. Vi afsøger og udvikler konstant optimering og innovation i byggeproces, komponentdesign og produktion.