DK

Year
2014 - 2016

Emne
Boligsammenlægning og renovering

Sted
Lærkevej 1 / København NV

Areal
2.200 m²

Bygherre
Lejerbo

Samarbejdspartnere
Hovedentreprenør Hald & Halberg A/S / Rådgivende Ingeniør Wissenberg A/S

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Lærkevej

Æstetik
ZESO ARCHITECTS har gennemført en markant transformation af almene boliger på Lærkevej i Københavns Nordvestkvarter med sammenlægning af de eksisterende lejligheder til 18 nye, moderniserede og lyse boliger fordelt på tre boligtyper. Bygherren, Lejerbo, har givet rummet til byen. Bygningen er trukket tilbage fra gaden, hvorved der skabes en pladsdannelse med mulighed for ophold og samvær i gade og på tag. ”Det sociale tæppe” er tilført bygningerne fra 70´erne – det giver fællesskab.

Økonomi
Projektet er et alment støttet boligbyggeri og er udført under de økonomiske betingelser med støttetilsagn fra Landsbyggefonden, LBF. Der er arbejdet ambitiøst for at opnå nogle fine arkitektoniske og byggetekniske løsninger inden for projektets økonomiske rammer, hvor bl.a. miljøsanering og statiske forhold har været udfordrende for sagens gennemførelse. En optimering af bygbarhed og materialitet har medvirket til en samlet byggeomkostning på kr. 26 mio. ekskl. moms

Funktionalitet
36 eksisterende lejligheder er omdannet og sammenlagt til 18 nye boliger, moderne og lyse boliger fordelt på tre boligtyper, hhv. 3 og 4 værelses lejligheder, alle med egen altan. De små forhenværende lejligheder er sammenlagt to og to, ved bl.a. at etablere åbninger i de tværgående indervægge, samt nye tidssvarende køkkener og bad. På taget er der etableret en fælles tagterrasse, med zoneinddeling, hvor beboerne kan socialisere. Alle boliger, terrasser og udenomsarealer efterlever tilgængelighedskrav.

Bygbarhed
Den eksisterende ejendom var omfattet af skimmelsvamp, pcp og asbest, som er tidssvarende for denne type ejendomme. Ejendommen blev miljøsaneret, med komplet nedrivning af facader, gulve m.m., således at det primære statiske råhus forblev. Altangange blev nedrevet for at reducere mængden af kuldebroer og sætningsskader.

Nye delvis lette og tunge facader, betonaltangange/opholdszoner og altaner er alle udført som nye bygningsdele, der er blevet ”adderet” til den primære bygningskonstruktion.

Bæredygtighed
Under transformationen er indeklimaet markant optimeret med bedre dagslysforhold, trin- og luftlydsreduktion samt forbedret luftskifte. Der er tilsvarende udført en generel energioptimering, med komplette nye bygningsdele på klimaskærmen, samt aktive tiltag med solceller. I det omfang som ejendommen har kunne tillade det, er valget af byggematerialer gennemgående bæredygtige elementer. Bla. gulve i boligerne er udført som bambus gulve, spareblandingsbatterier, vandbesparende toiletkummer, LED belysning m.m. De byggetekniske udfordringer ift. lyd, lys og luft er alle blevet imødekommet ift. Bygningsreglement 2015, trods bygningernes oprindelige konstruktioner. Det omhandler bla. nye lyddæmpende gulvopbygninger, bedre dagslysforhold med større vinduer/døre forbedret luftskifte m.m.