DK

Year
2016

Emne
Madmarked, byboliger, Metroplads, nybyggeri, indpasning i byen

Sted
Frederiksberg Allé 41, 2100 København Ø

Areal
3.500 m2 nybyggeri

Bygherre
SAP9 Group A/S

Samarbejdspartnere
Midtconsult, Opland landskabs arkitekter

Miljø
BE 2020 (mål at være DGNB Cerficeret)

Stade
Afsluttet konkurrence, 2016. Videre fra fase 1. Ikke vundet i fase 2.

Frederiksberg Allé

Æstetik
Frederiksberg Allé Nº 41 er et byggeri med madmarked og boliger på den prominente allé i hjertet af Frederiksberg. Alléen fremstår særligt i bydelen med sine markante lindetræer og bygninger fra slutningen af 1800-tallet prydet med tårne og spir.

Vi har med afsæt i den historiske udformning udviklet Frederiksberg Allé Nº 41 som en bygning, der med traditionelle materialer i en ny udformning, i skala, tæthed, variation og rytme, tolker historien og giver den et fysisk udtryk som ramme om liv for en moderne livsførelse. Frederiksberg Allé Nº 41 rummer både enkelhed og variation, både tæthed og udsigt, både fordybelse og social interaktion på én og samme tid.

Økonomi
Projektet har haft fokus på en rationel plan løsning, og der har været fokus på hvordan man har kunnet realisere visionen inden for bygherrens finansielle ramme.

Funktionalitet
Projektet omhandler et etagebyggeri på fem etager, i tilknytning til den kommende metrostation på Frederiksberg Allé, der åbner sig mod byen med madmarked og udadvendte funktioner i stueetagen og på førstesalen. På de øvrige etager er der 19 attraktive gennemlyste boliger, nogle med store rumskabende kviste eller ”tårnværelser” og et frodigt terrasseret haverum mod syd/øst.

Bygbarhed
Ejendommen er opført efter simple konstruktive principper i robuste bæredygtige materialer, med mulighed for installation af nye vedvarende energitiltag. Der anvendes gennemprøvede løsninger og detaljer, der sikrer bygbarhed og lavt vedligehold.

Murværket er traditionel skalmur i en lys sandfarvet håndstrøgen mursten. Vinduer i vejrbestandigt træ med skodder og udfyldningspartier samt tage i zinkmateriale.

Bæredygtighed
Byggeriet er solidt forankret i den Frederiksbergske arkitekturtradition med dens fokus på arkitektonisk kvalitet og bymæssig sammenhæng. Ligeledes bæredygtigt i kraft af sin tæthed, diversitet, grønne profil, lette adgang til offentlige transportmidler, der nu forstærkes markant med den nye metro.

Det er et grønt byggeri med grønne byelementer i form af metrotorvet, markedshave, balkoner og byhave, der kan skabe rammen om et aktivt og attraktivt byliv midt på Frederiksberg. Projektet er designet med kategorien DGNB-guld som et mål.