DK

Year
2017 - 2018

Emne
Madmarked / Retail / Indpasning i by

Rolle
Totalrådgiver

Sted
Boltens Gård 8 / København K

Areal
3.000 m² renovering / 500 m² gårdareal

Bygherre
SF Management A/S / Boltens ApS

Samarbejdspartnere
JL Engineering

Stade
Myndighedsprojekt

Bolten’s Food Market

Æstetik
Den gamle Købmandsgård fra 1720’erne kaldt Weltkuglen har med tiden fået mange nye funktioner og blandede udtryk. Flere bygninger er fredet omkring det indre gårdrum. I 80’erne ombyggedes et ældre gårdhus til Industriens Hus, der bl.a. rummede et cabaret teater. Hér skal Københavns Nye Food Market nu have til huse! ZESO har med afsæt i bygningens geometri skabt seks etager med restauranter og ophold på alle niveauer. Husets oprindelige attributter genskabes, og den introverte facade åbnes mod gården.
Det nye Food Market med cirka 30 stader rummer både enkelhed og variation, tæthed og udsigt, fordybelse og social interaktion på én og samme tid.

Økonomi
Projektet har fokus på en rationel plan løsning, og hvordan visionen indenfor bygherrens finansielle ramme realiseres bedst.

Funktionalitet
Madmarkedet åbner sig udad mod gårdrummet med Grab&Go koncepter fra kælderen til 1. sal. Fra 2.-4. sal er plads til større restauranter og ophold for større selskaber. bl.a. på den nyetablerede tagterrasse med udkig over hele gårdrummet. Det gamle sceneområde bliver genetableret med triple højde for at skabe mest muligt liv i bygningen.

Logistisk skal fødevarer- og affaldshåndtering påfylde alle lovkrav og fungere gnidningsfrit imellem de mange stadeholdere.

Bygbarhed
Ejendommen er bestående af et originalt baghus med en facade tilføjelse og bygningsudvidelse fra 80’erne. Det planlægges at skære nye større åbninger i facaden mod gården. Alle ændringer spiller sammen med den eksisterende struktur.

Bæredygtighed
Funktionen er energitung grundet de mange stader. Der er stort fokus på varmegenindvinding af ventilationssystemerne. Staderne kildesorterer i alle fraktioner. Der planlægges zone grundbelysning i LED lyskilder.

Socialt sikres Boltens Gård og Gothersgade et nyt tryghedsskabende tilbud i byen. Gården vil være mere tilgængelig i dagtimerne og forgrønnes med nye former for ophold for alle. Området bliver dermed mere bæredygtigt i kraft af sin tæthed, diversitet, grønne profil og lette adgang til offentlige transportmidler.