DK

Year
2016 - 2019

Emne
Capacity Expansion / Airside / Aeronautisk byggeri

Sted
Københavns Lufthavn, Kastrup

Areal
22.000 m²

År
2016-2019

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S

Samarbejdspartnere
VLA

Ingeniører
COWI

Entreprenører
Råhus / Per Aarsleff
Lukning / HS Hansen
Komplettering / Lindner Group
Installationer / Kemp og Lauritzen

Miljø
Energiklasse 2015

Stade
Opført

Finger E

Æstetik
Bygningens identitet og stemning skabes ved en kombination af en videreførelse af CPHs DNA og samtidig implementering af nye tiltag, der forankrer arkitekturen i nutiden. En særlig Københavnsk stemning skabes ved en enkel og ærlig tilgang til materialesammensætning, bestående hovedsageligt af varme, naturlige materialer uden efterbehandlinger, samt integrering af store mængder dagslys og en overordnet enkelthed & rationalitet. Nye tiltag introduceres i form af dynamisk udformet flowpassager på 2. sal, et mere råt udtryk med pladsstøbt beton, mere robuste materialer samt en højere grad af fleksibilitet i konstruktionerne.

Økonomi
Økonomistyring har været en afgørende faktor i skitsering samt valg af løsninger for at sikre, at omkostningerne ikke overstiger investeringen. Overslag ved hvert projektfase anvendes til at evaluere status på økonomien og foretage evt. nødvendige tilpasninger på tværs af projektet.

Funktionalitet
Funktionaliteten er drevet af kapacitetsbehovet ifm. genhusning af eksisterende busgates og øget behov for betjening af Wide Body rute kapacitet. Samtidig har passagerforbindelsen til CPH GO skullet integreres i den nye fingerbygning. Det er løst i en bygning, hvor arkitekturen understøtter flowprocesserne, som styrer, hvordan passagerer, handlende samt flyselskaber anvender faciliteterne. Større supportfunktioner er bl.a. placeret i en selvstændig supportbygning, umiddelbart nord for fingerbygningen og er forbundet dertil via en bro i 1. salshøjde. Dette har givet mulighed for indretning af hele stueetagen til busgates og en generelt mere åben, orienteringsvenlig bygning. Ankomstetagen på 2. sal er underdelt i tre ankomstbalkoner, som separerer passagerer iht. status, tilføjer en rumlig dynamik til 1. salen samt understreger flowretningerne for passagerer på begge etager.

Bygbarhed
Projektets byggeplads ligger lige op af CSRA security grænsen, som stiller strenge krav til adgang og arbejdsmetoder langs den side af byggeriet. Muligheder for bl.a. præfabrikering er derfor tænkt ind i skitsering og udvikling af facadekonceptet, eksempelvis fra de allerførste skitser. Fingerbygningen udvides i fremtidige etaper (og fra hver ende), så alt har skullet tegnes med udvidelserne in mente. Dertil indeholder både fingerbygning og supportbygning arealer, som først bliver indrettet i fremtiden – hvilket også kræver indtænkning i de første etaper.

Bæredygtighed
Projektet bliver udført iht. BR 2015 med flere komponenter, som opfylder BR 2020 krav. En bæredygtig screening er foretaget både ved dispositionsforslag og ved projektforslaget for at kunne benchmarke mod LEEDkrav for lufthavne. Daglys, arbejdsmiljø og energiramme kan fremhæves som elementer med særlig fokus under projektering.

Processen og samarbejdet
ZESO Architects udgør sammen med VLA arkitektholdet på projektet og underrådgivere til COWI. For at fremme samarbejdet har arkitektholdet først siddet hos VLA og er senere rykket til et fælles projektkontor i lufthavnen sammen med COWI. Denne placering har været med til at facilitere samarbejdet med CPHs mange interessenter. Der er afholdt mange workshops med interessentgrupper for at sikre, at byggeriet lever op til kravene, når det tages i brug i 2019.

Leverede faglige discipliner og anvendte kompetencer. 
ZESO har været involveret i følgende kompetencer: Ansvarlig for arkitektur, konceptudvikling og skitsering, projektering, udbudshåndtering og tilsyn.