DK

Year
2017

Emne
ErhvervsPhD.

Samarbejdspartnere
Innovationsfonden / KADK

 

ErhvervsPhD

ZESO etablerer sig som forskningsvirksomhed med en netop igangsat ErhvervsPhD.

Med Arkitektur og demens – fremtidssikrede modeller for plejebyggeri skaber Arkitekt MAA Louise Dedenroth Høj ny viden, der møder nye behov indenfor demensområdet.

Ældre og deres samfundsmæssige betydning skal nuanceres for at designe rum og liv, by og bolig, hvor ældre lever ligeværdigt og bidrager meningsfyldt. Vi skal tænke ældre som medskabere af deres eget liv såvel som det samfund, de er en del af. Der er behov for at redefinere vores opfattelse af plejecentre som samfundsmæssig institution, men også som sidste bolig i et livsforløb.

Forskningsprojektet undersøger de rumlige dynamikker og de trivselsmæssige implikationer af de fysiske omgivelser i nye modeller for plejebyggeri. På baggrund heraf diskuterer projektet mulige fremtidssikrede bygningskoncepter for plejebyggeri til mennesker med demens. Forskningsprojektet tager afsæt i ZESOs specialistviden om demens og vil udvikle nye metoder og modeller for velfærdsarkitektur, som sætter scenen for, hvordan vi indtænker sammenhængen mellem rum, sanser og samfund.

ErhvervsPhD.’en er et samarbejde mellem Innovationsfonden og KADK, Institut for Bygningskunst og er forankret i ZESO CARE. Segmentet viser vejen for en ny tilgang til ældreområdet, som flytter både individ og samfund.

Læs mere om ErhvervsPhD’en hos Innovationsfonden: Bedre Byggeri til Demente

Contact
Louise Dedenroth Høj

Louise Dedenroth Høj

Industrial PhD Student / Architect MAA

+45 31363805 / ldh@zeso.dk

Similar projects