• 27. May / Important Konwledge

    Som Erhvervs-ph.d. studerende er ZESOs Louise Dedenroth Høj en del af forskningsgruppen Spaces of Danish Welfare på KADK.

    Vigtig og relevant forskning i danske velfærdsrum indenfor hospitaler, skoler og byrum samt ZESOs projekt om plejearkitektur og demens.

    I disse dage er forskergruppen samlet på en inspirerende to-dages workshop med oplæg og diskussioner på tværs af ni forskningsprojekter.