南丹麦大学研究中心建筑

年份
2016 / 教育与研究 - 2018

类型
Forskningsfaciliteter / Læringsrum til eliteforskning

地点
南丹麦大学校区

面积
3.500 m²

业主
Bygningsstyrelsen / Odense Universitet

设计师
ZESO Architects / CREO arkitekter

工程师
MOE rådgivende ingeniører

节能标准
Energiklasse 2015

阶段
设计深化中

奖项
设计竞赛一等奖

OU46 DIAS 专家楼

I samarbejde med CREO Arkitekter og MOE har ZESO Architects vundet konkurrencen om ny tilbygning til Odense Universitet.

Projektet, kaldet “OU46 DIAS” vedrører bygning til “Danish Institute for Advanced Study” som skal samle nuværende og kommende eliteforskere, tilknyttet Syddansk Universitet.

BYGST og Odense Universitet er bygherre – den økonomiske ramme er sat til 77,35 mio kr. og projektet er startet op august 2016.

Vores ambition er, at den nye bygning til DANISH INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY – DIAS på samme tid rummer SDU’s historie og et inviterende og internationalt forskermiljø

Processen og samarbejdet
Den nye bygning til DIAS skal samle nuværende og kommende eliteforskere tilknyttet Syddansk Universitet.

En aktiv og dynamisk brugerproces og en konstruktiv dialog med husets kommende brugere har været stærkt medvirkende til at skabe en markant bygning til DIAS, samtidig med at det klart viser vejen videre til det øvrige universitet.

Det har været et klart ønske fra brugerne, at huset skal have en identitet og arkitektur, der understøtter instituttets vision om at skabe revolutionerende ideer og tiltrække de fremmeste forskere inden for videnskab og humaniora.

Æstetik – arkitektonisk tilgang til bygningens udtryk
Syddansk Universitet Campus Odense er siden 1970’erne vokset frem og har udviklet sig ud fra principper og retningslinjer i arkitektfirmaet KHR’s konkurrenceprojekt om et nyt universitet fra 1967.

Den overordnede facadedisponering følger OU Campus´ hovedstruktur, med en bygningsbase i parterre, udført i beton, og facaderne på stueplan og 1. sal beklædt med cortenstål. Betonbasen har en stor grad af åbenhed og giver bygningen et inviterende udtryk i forhold til omgivelserne. Mod vest placeres den nye, åbne hovedindgang, der har direkte forbindelse til foyer og den vest-/østgående forbindelsesgang.  Den arkitektoniske tilgang til facadedetaljeringen har klare referencer i det oprindelige byggeri fra 1966, stofligheden i den insitustøbte beton, tilføjet et nyudviklet skoddesystem.

Funktionalitet
Vores ambition er, at foyerområdet i den nye bygning til DANISH INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY entydigt introducerer DIAS som et aktivt og dynamisk videnshus,

En tværgående akse forbinder den nye hovedindgang og forbindelsesaksen til det øvrige universitet. Begge adgange ligger i visuel kontakt med hinanden og fører til åbne og centrale foyerrum i DIAS-bygningens 3 etager, hvor man møder de åbne fordelingstrapper, lysgårde og et fritliggende auditorium.

Foyerrummet forbinder alle funktioner i DIASbygningen, og gør det let at orientere sig i husets struktur. Sammen med den store rumlige variation vil foyeren fungere som en inspirerende ramme for husets medarbejdere og brugere i dagligdagen.

Det samlede bygningsanlæg er organiseret med forskerkontorer, der fortrinsvis er placeret på 1. sal. Forskerkontorerne er den individuelle arbejdsplads, hvor der er ro til fordybelse. Væggene mod adgangsarealer er delvist transparente, så fornemmelsen af dagslys findes alle steder i bygningen. Kontorer, møderum, og seminarrum er placeret langs facaderne.

I et ”sammenhængsskabende” tværgående mellemrum i tre etager opstår en lang række ”lommer” og plateauer, der understøtter spontan videnskabelig interaktion og tværfaglig forskningsaktivitet.

联系

相似项目