DK

年份
2017 - 2019

类型
酒店

地点
Valby, 哥本哈根

面积
14.000 m²

业主
Artha Følager A/S

建筑设计
ZESO Architects / Totalrådgiver

合作伙伴
JL Engineering / Opland Landskab / T-kon ApS

节能标准
Energiklasse 2020

阶段
施工图深化设计中

Følager酒店

FUNKTIONALITET
I tæt samarbejde med Propreco Development udvikler ZESO Projekt Følager beliggende ved området ved ny Ellebjerg station. Projektet indeholder hotel, dagligvare og Restaurant og får fuld eksponering ud til Gammel Køge Landevej, hvor der forventes på sigt at køre over 40.000 biler i døgnet. Området har allerede undergået en markant udvikling med projekter på bl.a. F.L. Schmidt grunden og Henkel-ejendommen overfor samt nye, kreative erhverv i Kapselfabrikken. Herudover bliver Grønttorvet og Valby Idrætspark lige nu omdannet til attraktive byområder med både boliger, erhverv og butikker.

ÆSTETIK
Hotellet fremstår med en gylden elegant metalfacade, som tilpasser sig områdets industrielle karakter og nabobygningens metalfacader, men mere eksklusivt. Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god virkning sammen med omgivelserne, herunder de eksisterende bevaringsværdige bygninger, og skal fremtræde med en høj arkitektonisk standard og materialekvalitet.

BYGBARHED
Bebyggelsen skal udformes således, at den fremtræder med en selvstændig identitet. Facaderne skal have en ensartet materialeholdning og detailbehandling samt med høj grad af transparens. Ved overbygninger, udkragede bygningsdele og porte skal undersider materialemæssigt behandles med samme standard som facader. Undersiden af bebyggelsen over Følager skal gives en særlig behandling i form af kunstnerisk udsmykning eller særlig arkitektonisk kvalitet for at markere hovedadgangen til området fra vest.

BÆREDYGTIGHED
Bebyggelsen lever op til energiklasse2020. Terrænforskellen fra nord til syd skal udlignes med terrassering, ramper og eventuelt større terrændæk. Pladsen skal indrettes med zoner for længerevarende ophold med gode siddemuligheder beskyttet med en lav støjafskærmning i forhold
til Gammel Køge Landevej.

FAGLIGE DISCIPLINER OG ANVENDTE KOMPETENCER
ZESO Architects varetager totalrådgiverrollen med alt fra skitsering, myndigheder og øvrige rådgivere

 

联系
Torben Juul

Torben Juul

CEO / 创始合伙人 / 创意总监

丹麦皇家注册建筑师

+45 28575557 / tju@zeso.dk

相似项目