• Digitalisering

  Intro til VDC og BIM
  ´Virtual Design & Construction´ (VDC) er varetagelsen af integrerede tværfaglige modeller af design- og konstruktionsprojekter. VDC omfatter produkt, arbejdsprocesser og organisering af design, konstruktion samt driftsteam med henblik på at støtte specifikke og offentlige forretningsmål.

  BIM er en forkortelse af Building Information Modelling og dækker et projekts informationsteknologi samt en metode, der skal sikre samt muliggøre forbedring af tværfaglig kvalitetssikring, dataudtræk til planlægning, kollisionskontrol, beregninger, facility-management systemer samt minimere usikkerheder ifm. forsyninger samt effektivt samarbejde mellem de adskillige bygningsgrupper gennem en grundlæggende basering på databaser.

   

  Hvorfor BIM?
  BIM tilbyder adskillige muligheder for at forbedre den traditionelle byggeproces. Hvad kan en integreret BIM design proces tilbyde kunden?

  • Give bedre overblik over fremtidige designbeslutninger, hvilket gør det lettere at forstå designet og opnå en bedre forståelse heraf.
  • Stort grundlag for simuleringer – herunder energiforbrug og dagslyssimuleringer til optimering af ydelse gennem omkostningsreducerende beslutninger på et tidligt designstadie.
  • Den digitale indsendelse ledes og organiseres i overensstemmelse med nationale standarder.
  • BIM-modellen er et stærk visuelt kommunikationsværktøj, der forbundet med Virtual Reality briller giver en overbevisende 3D-oplevelse (visualiseringer og virtuel walk-through) af projektet, som det udvikler sig.
  • Simulering og prognose af fremtidige driftsomkostninger i en tidlig projekteringsfase, idet mængdeudtræk fra BIM-modeller over i beregningssoftware (Sigma), kombineret med informationsdatabasen, kan danne grundlag for udbudsprocessen.
  • Clash detection løser designspørgsmål, før bygningen er konstrueret og minimerer risikoen for dyre designrevisioner under byggefasen.

  Vores tilgang til BIM
  ZESO har en klar strategi om at være markedsførende inden for Virtual Design Construction og Building Information Modelling. Vi har gennem årene udviklet og implementeret BIM som vores arbejdsmetode i de fleste af vores projekter, så vi kan forbedre den interne projektkommunikation og sikre en højere kvalitet for kunderne.

  BIM værktøjer som Autodesk Revit bruges i alle former for projekter – både til renovering og nybyggeri. I vores projekter har vi håndteret tværfaglige kollisionstests i Solibri med brug af IFC format. Med ZESO LAB søger vi  konstant nye muligheder for at finde mere effektive metoder at implementere BIM-teknologi som en del af vores designproces. Desuden holder vores medarbejdere sig ajour med den nyeste viden inden for området ved at deltage i en række faglige BIM netværk, herunder RTC Europe, BIM World og forskellige andre konferencer.

  Vi har med succes integreret vores VDC / BIM teknikker i hverdagens workflow. Det vigtigste er at bruge det mest passende værktøj på den mest effektive måde – det betyder, at vi kan sikre, at de rigtige oplysninger kommer til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt.

  For mere information – kontakt IKT / BIM ansvarlig Pawel Zdzislaw Gorski