• Baggrund

  Historie
  ZESO ARCHITECTS blev grundlagt  i maj 2008 af Torben Juul og Claus Høeg Olsen, som på det tidspunkt havde mere end 20 år som udførende rådgivere.

  Tegnestuens tilblivelse var nok lidt usædvanlig for branchen, idet grundlaget for selskabsdannelsen i højere grad byggede på en vision og en idé, end på konkrete projekter.

  Markedet og bygherrerne responderede positivt på tegnestuens udgangspunkt som var og er enkel: At sikre et bedre møde mellem de tekniske og kreative parametre i designfasen, for i sidste ende at skabe bedre løsninger og arkitektur.

  Siden er tilgangen forfinet og udgør idag rygraden i vores arbejdsmetode.

  HIGH FIVE som metode & kultur 
  De fem grundparametre: Funktionalitet, æstetik, bygbarhed, økonomi og bæredygtighed udgør i dag fundamentet i vores High Five metode, hvor vi sikrer, at alle fem parametre er i spil fra begyndelsen af en proces, til det færdige byggeri er taget i brug.

  Ved at kombinere konstruktørens og arkitektens dyder helt ind i partnerkredsen, har ledelsen ønsket at sikre High Five-fokus og -kultur på tegnestuen. Vores tilgang har derfor været – også i de tidlige designfaser – at foretage “screeninger” af projektet i forhold til bygbarhed og økonomi. Pointen er, at man i sidste ende opnår arkitektoniske koncepter, der kan gennemføres – med det resultat, at arkitekturen i sidste ende vil fremstå stærkere. Og det uden at hæmme innovationen.

  Kreativiteten trives ofte bedst, når den udfoldes inden for en defineret ramme. Denne tilgang har vist sig at være rigtig.

  Team & strategi
  Tegnestuen er beliggende i København og Chengdu, Kina, og qua projekter i Kina, samarbejdspartnere i Tyskland og Irland samt medarbejdere fra en bred vifte af verdens lande har ZESO en international profil.

  ZESOs medarbejderstab er præget af høj motivation og dedikation. Kompetencerne afspejler vores overordnede vision, med en balanceret sammensætning af konstruktører og arkitekter. Vores arbejdsmetode og værdier er fuldt implementeret og sidder på rygraden af medarbejderne. Det gør vores organisation meget fleksibel og i stand til at reagere hurtigt på udefrakommende krav.

  Digitaliseringen er tillige et højt prioriteret område i ZESOs strategiske udvikling, særligt med fokus på BIM projektering og dokumentation.

  Bæredygtighed som vision & sund fornuft
  Vi benytter naturligvis elbiler som firmabiler, og al strøm, der anvendes, kommer fra vindmøller. Det grønne årsregnskab skal føre os så tæt på målet om at være en CO2-neutral tegnestue som muligt. Tegnestuen er desuden medlem af Green Building Council, Denmark.

  Det helt afgørende er jo, at bæredygtighed ikke står i modsætning til de førnævnte parametre, men tværtimod understøtter fornuftige løsninger på alle planer. Bæredygtighed er faktisk sund fornuft. Så snart en bygherre tænker i driftsudgifter og totaløkonomi, hænger de økonomiske overvejelser godt sammen med de bæredygtige hensyn.

  Digitalisering
  Vi har implementeret markedets mest avancerede digitalisering, sådan at vi ud over at projektere i Revit – helt fra de spæde skitser og frem til aflevering – kan 3D-simulere energiforbrug, dagslys, vindforhold, økonomi, mængder, kollisionstest med mere. Dette er for at få så smidig en proces som muligt, så vores interne proces ikke forsinkes af andre rådgivere. Alle vores medarbejdere er blevet undervist i kombinationen af de relevante programmer til dette formål.

  ZESO har siden 2013 arbejdet ud fra en digital programpakke, der gør os i stand til enkelt og visuelt blandt andet at simulere bygningernes energiforbrug – alt efter placering af vinduer, bygningens orientering på grunden og meget mere. Alt sammen hurtigt og enkelt visualiseret på en måde, så vores bygherrer og samarbejdspartnere fuldbyrdet kan træffe de rigtige valg, sammen med os, på et kvalificeret grundlag.

  Vi har anvendt Dansk Teknologisk Institut til implementering og anvendelse af de nye redskaber, der bringer os helt på forkant i udviklingen af intelligente 3D-modeller med fokus på bæredygtighed.

  Vi har for længst kunnet udskifte regnearkene med 3D-modeller, som hurtigt illustrerer positive konsekvenser af de valg, der overvejes.

  Ledelse & opgaver
  ZESO er et aktieselskab med en ekstern, professionel bestyrelse. Med solid erfaring forankrer ejerkredsens faglige sammensætning ZESOs værdisæt som en kultur blandt vore medarbejdere.

  Vores professionelle bestyrelse, der består af Claes Brylle Hallqvist, Tao Bindslev, Morten Løkkegaard og Kirsten Brosbøl, sikrer, at vi strategisk holder den rette kurs.

  Tegnestuen løser i dag en række opgaver for såvel private som offentlige bygherrer, inden for især LIVING, LEARNING, TRANSFORMATION, COMMERCIAL, CONNECTIVITY og CARE med stærke kompetencer og specialviden inden for hvert segment. Vi har opnået en bredde i størrelse og kompleksitet af opgavetyper, der spænder fra masterplanniveau og nybyggeri til omdannelse og gentænkning af eksisterende bygninger.