Care

"

ZESO CARE viser vejen for en ny tilgang til ældrebolig, som flytter både individ og samfund. Det gælder livet i plejecentre, boliger til sindslidende og  demensramte, seniorbofællesskaber og aldersintegrerede byområder

Kontakt
Malene Holmsgaard

Malene Holmsgaard

Arkitekt MAA DGNB

Segmentleder LEARNING // CARE

+45 31174548 / mhg@zeso.dk

Torben Juul

Torben Juul

CEO Founding Partner / Kreativ Direktør

Arkitekt MAA

+45 28575557 / tju@zeso.dk