Care

"

ZESO CARE viser vejen for en ny tilgang til ældreområdet, som flytter både individ og samfund. Det gælder livet i plejecentre, boliger til sindslidende og  demensramte, seniorbofællesskaber og aldersintegrerede byområder

Kontakt
Pia Wiberg

Pia Wiberg

Partner, Arkitekt MAA

Segmentleder CARE

+45 20412480 / pw@zeso.dk

Torben Juul

Torben Juul

CEO, Kreativ Direktør, Founding Partner, Arkitekt MAA

+45 28575557 / tju@zeso.dk