Care

"

ZESO CARE viser vejen for en ny tilgang til ældrebolig, som flytter både individ og samfund. Det gælder livet i plejecentre, boliger til sindslidende og  demensramte, seniorbofællesskaber og aldersintegrerede byområder

Kontakt
Malene Holmsgaard

Malene Holmsgaard

Segmentleder LEARNING/CARE / Partner

Arkitekt DGNB

+45 31174548 / mhg@zeso.dk