Care

"

ZESO CARE viser vejen for en ny tilgang til ældrebolig, som flytter både individ og samfund. Det gælder livet i plejecentre, boliger til sindslidende og  demensramte, seniorbofællesskaber og aldersintegrerede byområder

Kontakt
Torben Juul

Torben Juul

CEO Kreativ Direktør / Founding Partner

Arkitekt MAA

+45 28575557 / tju@zeso.dk