• TRANSFORMATION / HIGH FIVE

  LAD OS VISE, HVAD VI KAN – Hos ZESO Architects stræber vi efter at have den nyeste viden og kompetencer, så vi kan rådgive bygherrer, investorer og brugere om, hvordan fremtidens bygningsrenovering skal programmeres, projekteres og udføres. Det gælder både renovering af erhvervslejemål, klimaskærme samt almene og private boliger, og det drejer sig om energirenovering, funktionskonverteringer samt bevaringsværdige og fredede ejendomme.

  Æstetik
  Vi tager udgangspunkt i de eksisterende forhold, materialitet, omgivelserne, stedets ånd og karakter, når vi transformerer en ejendom. Med respekt for ejendommens identitet opgraderer vi bevarende kvaliteter og bidrager med nye tiltag, som tilpasses og implementeres i omgivelserne.

  Økonomi
  Vi har stor fokus på en samlet og balanceret totaløkonomi, der kan realisere klientens forretningsplan. Allerede i de indledende designfaser er succesive anlægsbudgetter en integreret del af vores arbejdsmetode, så vi fortløbende kan rådgive klienten for rettidige beslutninger. Vores indgående kendskab til anlægsøkonnomi og markedstendenser inden for renovering bidrager til realistiske budgetter og øget ejendomsværdi.

  Funktionalitet
  Indledningsvis griber vi en renoveringsopgave an ved at analysere ejendommen, for bl.a. daglysforhold, adgangsforhold, rum- og bygningsvolumer, bærende bygningsdele, opholdsarealer, parkering m.m. De analytiske forudsætninger, danner grundlag for nye funktionelle disponeringer, der giver en bedre udnyttelse af ejendommen og som øger værdien og afdækker klientens og slutbrugernes behov.

  Bygbarhed
  Vi har et stærkt byggeteknisk kendskab til ældre ejendomme, herunder bevaringsværdige og fredet bygninger. I kraft af kompetente medarbejdere med bl.a. håndværksmæssig baggrunde og mange års erfaring med komplekse renoveringer, har vi et indgående kendskab til gamle byggetraditioner, udførelsemetoder, komponenter og materialesammensætninger. Vi har derfor de bedste forudsætninger for en vellykket bygbar transformation.

  Bæredygtighed
  Vi renoverer og udnytter de muligheder, der er inden for den eksisterende bygningsmasse. Hvor ejendomme og deres omgivelser tillader det, indfører vi et balanceret miljø med sociale, økonomiske og byggetekniske parametre. Et balanceret miljø, der er en nødvendighed for et vellykket bidrag til et bæredygtigt samfund.