• LEARNING / HIGH FIVE

  LAD OS VISE, HVAD VI KAN – når fremtidens byggeri til elever, studerende, undervisere og forskere skal programmeres og udformes. Det gælder både skoler og gymnasier såvel som universiteter og campusområder.

  Æstetik
  ZESO Architects har et nordisk arkitektursyn, der taler til sanserne. Fordi megen læring sker ubevidst via den påvirkning, omgivelserne øver på vores kroppe og vores sanser, sikrer vi, at rum og omgivelser understøtter et aktivt og udfordrende læringsmiljø.

  Økonomi
  Hos ZESO Architects tager vi afsæt i at maksimere kvalitet og værdi ud fra projektets økonomiske muligheder og begrænsninger. Mennesker har mangfoldige lærings- og kommunikationsformer. Derfor sikrer vi en optimal balance mellem den samlede areal-disponeringen og den givne økonomi på en sådan måde, at der bliver rum til både formel og uformel læring, undervisning og forskning.

  Funktionalitet
  De inddragende processer med brugere og bygherre er vigtige. Endvidere sætter vi elever og studerendes behov for stimulerende læringsmiljøer i centrum. Vi skaber fysiske rammer, der sikrer undervisere og forskere optimale forhold for udførelsen af det daglige arbejde. Med den skitserende programanalyse som arbejdsmetode udarbejder vi forslag, der sammenholdes og vurderes med henblik på at finde den optimale løsning sammen med brugere og bygherre.

  Bygbarhed
  Vi vil gerne bygge, hvad vi tegner. Allerede fra vores første konceptskitser, har vi fokus på, hvordan designet kan realiseres. Vi forenkler og reducerer mængden af komponenter, men fastholder skabelsen af variation og spænding. Vi bygger rationelt og effektivt med en maksimal arealudnyttelse, og vi søger konstant innovations- og optimeringsmuligheder i byggeproces og produktion.

  Bæredygtighed
  Hos ZESO Architects anskuer vi de sociale-, miljø- og ressourcemæssige aspekter ud fra et helhedssyn. Når vi bygger uddannelsesinstitutioner, søger vi at skabe synlighed om byggeriets bæredygtige hensyn, så dette kan indgå i den daglige undervisning.