• COMMERCIAL / HIGH FIVE

  LAD OS VISE, HVAD VI KAN – Hos ZESO Architects stræber vi efter at have den nyeste viden og kompetencer, så vi kan rådgive bygherrer, investorer og brugere, hvordan fremtidens erhvervs- og kontorbyggerier, centre samt hotel- og retailbyggerier skal programmeres, projekteres, udføres og styres. Både når det drejer sig om renovering og nybyggeri.

  Æstetik
  ZESO Architects lægger vægt på æstetikken i arkitekturen. I forhold til centre og retail betyder det, at vi gør en dyd ud af, at konceptet integreres i harmoni med konteksten, samtidig med at man bevarer butikkens identitet og genkendelighed for kunderne. Dette gælder ombygninger og renoveringer opgraderer vi bevarende kvaliteter og bidrager med nye tiltag, som tilpasses og implementeres i omgivelserne. Og gælder når der skal skabes  innovative og inspirerende arbejdspladser samt oplevesesrige ophold på enten hoteller, hostels eller i hotellejligheder.

  Økonomi
  Hos ZESO Architects skaber vi balance mellem bygherrens behov, projektøkonomi og kvalitet. Vi har fokus på en samlet og balanceret totaløkonomi, der kan realisere klientens kommercielle forretningsplan. I de indledende designfaser er successive anlægsbudgetter en integreret del af vores arbejdsmetode, så vi fortløbende kan rådgive klienten om strategiske og rettidige beslutninger. Vi har foruden viden om anlægsøkonomi også et indgående kendskab til oplevelsesøkonomi inden for retail og centre.

  Funktionalitet
  Overordnet set tegner vi funktionelle projekter med mennesket og det balancerede liv i centrum. Vi foretager analyser af områder og eksisterende butiksnet, infrastruktur og indkøbsmønstre for at sikre en eventuel ny etableringsstrategi eller udvidelse af nuværende butikker og centre. Med ”forbrugerbrillerne” på analyserer vi det kommercielle miljø i form af bl.a. gangarealer, tilkørselsforhold og lyssætning, således at der opnås et effektivt butiksflow, en indbydende arbejdsplads samt mulighed for en optimal omsætning.

  Funktionalitet og fleksibilitet er nøgleordet, når ZESO ligeledes skaber fremtidens arbejdsplads til fremtidens virksomheder ved at optimere de fysiske rammer for virksomheder, der står over for organisations- og anvendelsesmæssige udfordringer. ZESO fortolker et kontorlandskab som et areal med en kompleks infrastruktur – meget lig planlægning af en by.

  Det samme gælder, når vi skaber funktionelle projekter for gæsterne, operatøren og bygherren. Vi forstår de forskellige udgangspunkter i branchen og har den nyeste viden om hoteltendenser og -koncepter.

  Bygbarhed
  Vi fokuserer på bygbarheden i den indbyrdes sammenhæng mellem form, konstruktion og materialer, og vi har et stort byggeteknisk kendskab til hhv. nye og ældre ejendomme, herunder bevaringsværdige og fredede bygninger. I kraft af mange års byggeerfaring og kompetente medarbejdere med bl.a. solide håndværksmæssige baggrunde har vi de bedste forudsætninger for et vellykket og realiserbart byggeri. Og fremtidige hotelbyggerier kan til eksempel med fordel tænkes projekteret med moduler og præfabrikationer, sådan som vi har erfaring med ved boligbyggeri.

  Bæredygtighed
  Hos ZESO Architects tror vi på et balanceret miljø. Vi tilstræber, at bæredygtighed er tænkt ind i alle aspekter, og vi har altid høje ambitioner om, at centre og retailbutikker skal performe optimalt inden for alle bæredygtighedskategorier – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Oplevelsesøkonomien indeholder en social, bæredygtig dimension. Kunderne vil mødes hvor der er aktivitet, samtidig med indkøbsmuligheder. For ZESO er “Butiksliv = Byliv”. Derforuden viser vi, hvordan kontorbyggeri kan opfylde både nuværende og kommende energikrav, som er en betydelig udfordring for alle kontorbaserede virksomheder fremadrettet.