• LIVING / HIGH FIVE

  LAD OS VISE, HVAD VI KAN –  Hos ZESO Architects stræber vi efter at anvende den nyeste viden og de bedste kompetencer for at skabe rammerne for et liv i balance, så vi kan rådgive bygherre, investorer og brugere om, hvordan fremtidens byer og boligbyggeri – for alle aldre – skal programmeres, udformes og bygges. Vi har fokus på en fremtidssikret mangfoldig udvikling med plads til familie-, ungdoms- og seniorboliger samt bofællesskaber til private og almene bygherrer.

  Æstetik
  ZESO Architects har et nordisk arkitektursyn, og vores praksis bygger på udvikling og realisering af originale arkitektoniske koncepter baseret på æstetikken i arkitekturen. Det betyder, at vi anvender materialer og teksturer, der skaber varme, og at vi samtidig tilbyder boliger med enkel og logisk pladsdisponering. Vi går særligt op i de fysiske omgivelser, dagslys og rum, og på hvordan disse faktorer skaber rammerne for et godt miljø og et stærkt byområde med markant identitet.

  Økonomi
  Hos ZESO Architects skaber vi balance mellem bygherrens økonomi og slutbrugerens behov. Vi forstår de økonomiske konsekvenser af ethvert designtræk allerede i skitseringsfasen, hvilket afdækker den økonomiske rentabilitet. Det gør bygherren i stand til at foretage kvalificerede prioriteringer og derved skabe værdi. Vi lægger vægt på en samlet og balanceret totaløkonomi, der kan realisere klientens forretningsplan og samtidig skabe fremtidssikrede boliger af høj kvalitet – med lave driftsomkostninger, indtænkt allerede på helhedsplansniveau.

  Funktionalitet
  Overordnet set tegner vi funktionelle projekter med mennesket og det balancerede liv i centrum. Der skal være plads til samtaler, til madlavning, til tøjvask, til opbevaring, til søvn, til fællesskab, til fester og til gæster. Vores projekter skal danne fundamentet for det gode liv med lave drifts- og rengøringsomkostninger samt tilbyde fleksibilitet og variation, som er en refleksion af, at mennesker kræver forskellige boligtyper livet igennem, fordi vi er i konstant udvikling.

  Bygbarhed
  Vi vil gerne bygge, hvad vi tegner. Så allerede fra vores første konceptskitser har vi taget højde for, hvordan designet kan realiseres. De ”grænser”, der bliver sat igennem analyse af adgangsforhold, brandstrategi, struktur, konstruktionsprincipper m.m., anvender vi som inspiration i vores kreative proces. Vi forenkler og reducerer mængden af komponenter, men holder fast i variation og spænding, samtidig med at vi bygger effektivt med en maksimal arealudnyttelse.

  Bæredygtighed
  Hos ZESO Architects tror vi på en bæredygtig tilgang til arkitekturen. Vi tager ansvar ved bl.a. at reducere vores samfunds CO2 fodaftryk og energiforbrug. Materialernes livscyklus, totaløkonomi, byggerelaterede levetidsomkostninger (LCC) og genanvendelse er altid med i vores overvejelser. Vi kender til vigtigheden af et sundt indeklima i forhold til god livskvalitet, og vi tilstræber at skabe projekter, der danner basis for fællesskab og social interaktion mellem flere generationer og kulturer.