ZESO HIGH FIVE er vores holistiske arbejdsmetode, der er fundamentet for udvikling og realisering af alle vores projekter.

high-five

Funktionalitet

Hos ZESO Architects er vi af den overbevisning, at inddragende processer med brugere og bygherrer har afgørende indflydelse på kvaliteten af det liv, vi skaber rammerne for. ... Læs mere

Bæredygtighed

Vi anskuer de sociale, miljø- og ressourcemæssige aspekter ud fra et helhedssyn og føler et stort ansvar for at bidrage til reduceringen af samfundets karbon-fodaftryk og en... Læs mere

Økonomi

Helt fra første fase tager vi afsæt i at maksimere kvalitet og værdi ud fra den enkelte opgaves muligheder og begrænsninger. Vi forstår de økonomiske konsekvenser af ethvert de... Læs mere

Æstetik

ZESO Architects har et nordisk arkitektursyn, og vores praksis bygger på udvikling og realisering af originale arkitektoniske koncepter. Brugbarhed, funktionalitet og byggeriets evn... Læs mere

Bygbarhed

Allerede fra de indledende konceptskitser har vi fokus på, hvordan designet bedst kan realiseres. Vi analyserer blandt andet brandstrategien, adgangsforhold og statik. Derudover se... Læs mere

Se hvordan vi benytter High Five metoden under vores segmenter

  • TRANSFORMATION / HIGH FIVE
  • LEARNING / HIGH FIVE
  • COMMERCIAL / HIGH FIVE
  • CARE / HIGH FIVE
  • LIVING / HIGH FIVE
  • CONNECTIVITY / HIGH FIVE