ZESO HIGH FIVE er vores holistiske arbejdsmetode, der er fundamentet for udvikling og realisering af alle vores projekter.

high-five

Funktionalitet

Hos ZESO Architects er vi af den overbevisning, at inddragende processer med brugere og bygherrer har afgørende indflydelse på kvaliteten af det liv, vi skaber rammerne for. Ved en nøje kortlægning af brugergruppernes forskellige behov og ved at involvere interessenterne opnår vi viden til at generere gode og funktionelle løsninger, som skaber ejerskab til det færdige byggeprojekt.

Bæredygtighed

Vi anskuer de sociale, miljø- og ressourcemæssige aspekter ud fra et helhedssyn og føler et stort ansvar for at bidrage til reduceringen af samfundets karbon-fodaftryk og energiforbrug. Bl.a. er materialernes livscyklus, byggerelaterede levetidsomkostninger (LCC) og genanvendelse altid med i vores overvejelser. Vi kender til vigtigheden af et sundt indeklima i forhold til god livskvalitet, og vi tilstræber at skabe projekter, der danner basis for fællesskab og social interaktion mellem flere generationer og kulturer.

Økonomi

Helt fra første fase tager vi afsæt i at maksimere kvalitet og værdi ud fra den enkelte opgaves muligheder og begrænsninger. Vi forstår de økonomiske konsekvenser af ethvert designmæssigt træk, valg af konstruktionsprincipper, føringsveje og arealanvendelser. Dette er med til at afdække den økonomiske rentabilitet og gøre bygherre og samarbejdspartnere i stand til at foretage kvalificerede prioriteringer.

Æstetik

ZESO Architects har et nordisk arkitektursyn, og vores praksis bygger på udvikling og realisering af originale arkitektoniske koncepter. Brugbarhed, funktionalitet og byggeriets evne til at spille sammen med omgivelserne er essentielle. Derforuden hører en optimal udnyttelse af dagslys i samspil med et bevidst materialevalg til vores altafgørende parametre.

Bygbarhed

Allerede fra de indledende konceptskitser har vi fokus på, hvordan designet bedst kan realiseres. Vi analyserer blandt andet brandstrategien, adgangsforhold og statik. Derudover ser vi på materialer, klimaskærme og konstruktive principper, som alle indgår i vores kreative proces. Vi søger konstant efter optimeringsmuligheder samt innovation i byggeproces, komponentdesign og produktion.

Se hvordan vi benytter High Five metoden under vores segmenter

  • TRANSFORMATION / HIGH FIVE
  • LEARNING / HIGH FIVE
  • COMMERCIAL / HIGH FIVE
  • CARE / HIGH FIVE
  • LIVING / HIGH FIVE
  • CONNECTIVITY / HIGH FIVE