2
2
2

DK

Year
2017 - 2019

Emne 14.000 m² Sted Valby, København Areal 14.000 m² Bygherre Artha Følager A/S Arkitekter ZESO Architects / Totalrådgiver Samarbejdspartnere JL Engineering / Opland Landskab / T-kon ApS Miljø Energiklasse 2020 Stade Myndighedsprojekt

Følager

FUNKTIONALITET I tæt samarbejde med Propreco Development udvikler ZESO Projekt Følager beliggende ved området ved ny Ellebjerg station. Projektet indeholder hotel, dagligvare og Restaurant og får fuld eksponering ud til Gammel Køge Landevej, hvor der forventes på sigt at køre over 40.000 biler i døgnet. Området har allerede undergået en markant udvikling med projekter på bl.a. F.L. Schmidt grunden og Henkel-ejendommen overfor samt nye, kreative erhverv i Kapselfabrikken. Herudover bliver Grønttorvet og Valby Idrætspark lige nu omdannet til attraktive byområder med både boliger, erhverv og butikker. ÆSTETIK Hotellet fremstår med en gylden elegant metalfacade, som tilpasser sig områdets industrielle karakter og nabobygningens metalfacader, men mere eksklusivt. Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god virkning sammen med omgivelserne, herunder de eksisterende bevaringsværdige bygninger, og skal fremtræde med en høj arkitektonisk standard og materialekvalitet. BYGBARHED Bebyggelsen skal udformes således, at den fremtræder med en selvstændig identitet. Facaderne skal have en ensartet materialeholdning og detailbehandling samt med høj grad af transparens. Ved overbygninger, udkragede bygningsdele og porte skal undersider materialemæssigt behandles med samme standard som facader. Undersiden af bebyggelsen over Følager skal gives en særlig behandling i form af kunstnerisk udsmykning eller særlig arkitektonisk kvalitet for at markere hovedadgangen til området fra vest. BÆREDYGTIGHED Bebyggelsen lever op til energiklasse2020. Terrænforskellen fra nord til syd skal udlignes med terrassering, ramper og eventuelt større terrændæk. Pladsen skal indrettes med zoner for længerevarende ophold med gode siddemuligheder beskyttet med en lav støjafskærmning i forhold til Gammel Køge Landevej. FAGLIGE DISCIPLINER OG ANVENDTE KOMPETENCER ZESO Architects varetager totalrådgiverrollen med alt fra skitsering, myndigheder og øvrige rådgivere
Contact
Torben Juul

Torben Juul

CEO Founding Partner / Creative Director

Architect MAA

+45 28575557 / tju@zeso.dk

Mia Scheel

Mia Scheel

Associated Partner / Architect MAA DGNB

Segment Leader COMMERCIAL

+45 60869068 / msc@zeso.dk

Similar projects